Thursday, October 23, 2008

hibernating

miałam rysunków tutaj nie zamieszczać, ale z braku innego niedźwiedzia dobry i taki nabazgrany na karteczce post-it, trzyminutowy, właśnie zapadający w sen zimowy. niedźwiedź i już.

No comments: