Sunday, July 26, 2009

oh my god! we bought a car!

It's the biggest, the fastest and the most stressful object I've ever owned. The good thing about having your own car is that you can easily get to a forest and hide. That's what we did yesterday.

tak więc mam samochód. zupełnie dziwnie się z tym czuję szczególnie, że nie tylko go mam, ale też nim jeżdżę. dobrą stroną posiadania samochodu jest to, że można szybko i sprawnie pojechać do lasu i tam się schować.

No comments: