Friday, August 14, 2009

early birthday present

Look what I got in the post! Lots of cats and Guerilla Art Kit with plenty of tips how to make the world look better. Thank you Jeanine!

prezent wczesny urodzinowy przyszedł do mnie w paczce pocztą! całe mnóstwo kotów i poradnik, jak wchodzić w interakcję z otoczeniem i jak świat robić ładniejszym.

No comments: