Monday, August 24, 2009

monday morning decaf cappucino in

morning sketch with broken artpen
próba reanimacji mojego od dawna zepsutego artpena. niestety w połowie byłam zmuszona się poddać i szkic dokończyć ołówkiem.

No comments: