Wednesday, August 12, 2009

mussellburgh cycle trip

holyrood
overcoming fears
łopiany
street art by snails
street art by snails II
jako, że dziś była moja sobota wybrałam się na wycieczkę rowerową krajoznawczą. udało mi się dojechać do mussellburgh, spotkać szczęśliwe ptactwo wodne morskie, rodzinę łopianów i ślimaki graficiarzy. a najbardziej jestem z siebie dumna, że przejechałam samodzielnie przez długi, ciemny, wilgotny i przerażający tunel (z duszą na ramieniu i sercem w rytmie raczej techno, ale przejechałam).

Photos from my today's cycle trip to Mussellburgh. I met lots of happy sea birds, my favourite plants (burdocks??) and snails working hard on a graffiti. I also menaged to overcome one of my greatest fears and cycle through a long, damp and dark tunnel. Alone! I was very pround of myself.

No comments: