Tuesday, February 23, 2010

ma rules!

helen's geese
julia's cat
Some works by very talented ma illustration students. Geese are by Helen, they look fantastic in the morning sun (even though they were designed as a Christmas decoration). And the cat is made by Julia. I love him!

a to prace bardzo utalentowanych koleżanek z roku. gęsi zrobiła Helen i pierwotnie były dekoracją świąteczną. teraz świetnie się prezentują w porannym wiosennym słońcu. a kot to dzieło Julii. wspaniały!

No comments: