Friday, April 02, 2010

common cottontails for easter

common cottontails
Once there was a cottontail. One day the cottontail met another cottontail and it was not long after when they had a little baby-cottontail. And you must know that "(...) If no pretadors, accidents, or diseases counterbalanced their multiplication, a pair and their descendants could produce three hundred and fifty thousand cottontails within five years." [from The Living world of Audubon. Mammals]. I am a bit worried to be honest...

Był sobie królik bawełniano-ogonowy. Pewnego razu spotkał drugiego królika bawełniano-ogonowego i tak się złożyło, że w bardzo krótkim czasie na świecie pojawił się kolejny bawełniano-ogonowy królik - mały króliczek. A trzeba Wam wiedziec, że z pary królików bawełniano-ogonowych i ich potomków (przy założeniu, że nie zagrażają im żadne wypadki, choroby i drapieżnicy) w ciągu pięciu lat możnaby uzyskać trzysta pięćdziesiąt tysięcy królików bawełniano-ogonowych. Trochę mnie to martwi, bo nie wiem czy pomieścimy...

No comments: