Sunday, October 10, 2010

the mice are gone!


my harris tweed mice went to a gallery and they don't live in a box in my wardrobe anymore. and i am sad because they were like my pets and now they are going to be somewhere else with other people. i think i have to sew some more now but still haven't got a sewing machine which doesn't help.  the harris tweed mice together with some of my photoetching and digital prints are now in the Marchmont Gallery in edinburgh, which i suppose is a good news.

nie ma myszy! poszły do galerii i już nie mieszkają w pudełku lawendowym na dnie szafy! to były moje własne myszy, a teraz będą musiały pójśc do innych ludzi. chyba muszę uszyc ich teraz więcej z rozpaczy, tylko chwilowo wciąż nie mam maszyny do szycia.

No comments: