Saturday, October 17, 2009

horse

horse
We met this guy last week when we went for a walk to Dalmeny Estate. He looked beautiful and majestic standing on the hill and looking towards his owners "little" house.

wspaniałego konia spotkaliśmy w dalmeny estate pod edynburgiem. stał sobie na wzgórzu i spozierał na domek swoich właścicieli. tak z miłością spozierał...

No comments: