Tuesday, June 08, 2010

peackocks from warszawa

Holly started a blog and to celebrate it I post peacocks from Royal Baths Park in Warsaw. They look just spectacular with the classicist architecture as a background.

Holly, która ma w domu różnie ptactwo, ma nowy blog i z tej okazji pawie z Łazienek w Warszawie. Cudownie się prezentują pośród klasycystycznej architektury.

1 comment:

hol said...

I love the peacocks! I want one :)